Сирене Кисело мляко Прясно мляко Кашкавал Натурални продукти

100%

НАТУРАЛНИ

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

ОТ СОБСТВЕНА КРАВЕФЕРМА

ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ НА ПРОИЗВОДСТВО

продължи

«

Кравите в кравефермата са около 350 на брой, отглеждат се свободно-боксово и се доят в доилна зала, като се съблюдават най-високите изисквания за здравословно отглеждане на животните, хигиена на доенето и хигиена при транспортиране и съхранение на суровото мляко.

 

За изхранването на кравите се отглеждат около 700 декара люцерна, 800 декара царевичен силаж и 400 декара пшеница. Насажденията се отглеждат със собствени машини при спазване на всички добри земеделски практики за екологично земеделие и се торят главно с оборската тор която се получава от кравефермата. След издояване млякото се транспортира до мандрата – около 300 метра, където се преработва и готовите продукти се експедират до нашите магазини с наш транспорт. Фирмата разполага с четири лицензирани хладилни микробуса.

Млякото се преработва по класическа технология без използване на стабилизатори, консерванти, Е-та, нишесте, ензими и каквито и да било изкуствени добавки.

 

По този начин затваряйки напълно кръга на производство и търговия, производителите на млечни продукти „Алфатар” предлагат на своите клиенти първокласна стока с гарантирано съдържание и произход на най-добри цени, прескачайки много нива на производство и търговия, където цената на стоката се завишава, а контрола по качеството и най-вече съдържанието на стоките се замазва и се загубва в морето от бумащина, контролни органи, производители и търговци.

ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ "АЛФАТАР"

продължи

«

Производство на млечните продукти с марката „Алфатар”

 

Млечните продукти с марката „Алфатар” се произвеждат в млекопреработвателното предприятие „Профарм груп” ООД, а суровото мляко – суровината за производството им, се добива в кравефермата на Земеделски производител Пламен Иванов Димитров. Предприятията се намират в околностите на град Алфатар – Трети стопански двор, област Силистра и са разделени като отделни фирми по счетоводни причини, а собствениците са едни и същи.

 

Кравите в кравефермата са около 350 на брой, отглеждат се свободно-боксово и се доят в доилна зала, като се съблюдават най-високите изисквания за здравословно отглеждане на животните, хигиена на доенето и хигиена при транспортиране и съхранение на суровото мляко.

 

За изхранването на кравите се отглеждат около 300 декара люцерна, 1000 декара царевичен силаж и 550 декара пшеница. Насажденията се отглеждат със собствени машини при спазване на всички добри земеделски практики за екологично земеделие и се торят главно с оборската тор която се получава от кравефермата.

 

След издояване млякото се транспортира до мандрата – около 300 метра, където се преработва и готовите продукти се експедират до  нашите магазини с наш транспорт. Фирмата разполага с четири лицензирани хладилни микробуса.

Млякото се преработва по класическа технология без използване на стабилизатори, консерванти, Е-та, нишесте, ензими и каквито и да било изкуствени добавки.

 

По този начин затваряйки напълно кръга на производство и търговия, производителите на млечни продукти „Алфатар” предлагат на своите клиенти първокласна стока с гарантирано съдържание и произход на най-добри цени, прескачайки много нива на производство и търговия, където цената на стоката се завишава, а контрола по качеството и най-вече съдържанието на стоките се замазва и се загубва в морето от бумащина, контролни органи, производители и търговци.

 

Нашите продукти са особено подходящи за малки деца, хора с алергии и здравословни проблеми, хора които държат да се хранят здравословно и са избрали природосъобразния начин на живот.

Дистрибуция на продуктите с марката „Алфатар”

 

Млечните продукти с марката „Алфатар” се дистрибутират главно в собствени магазини и в отделни случаи в магазини добре проверени от нас, чийто собственици и управители са лично убедени в качеството и съдържанието на нашите продукти и съблюдават високите изисквания за  транспорт, съхранение и съвестно отношение към клиента.

  Това предлага на нашите клиенти следните предимства:

 

1. При транспорта и съхранението на продуктите се обръща особено внимание на температурния режим, стоката се товари, разтоварва и подрежда много внимателно за да може да достигне до клиентите ни в най-добрият си вид. Пак обръщаме внимание че нашите продукти са изцяло натурални, не са стабилизирани с консерванти и стабилизатори и поради това са много чувствителни, както към температурите при които се съхраняват, така и към механични въздействия – киселото мляко лесно се разбива при грубо боравене с касите и кофичките при товарене, разтоварване и подреждане във витрините.

 

2. Клиентът може да бъде сигурен, че получава истински продукт „Алфатар”, а не продукти от други производители с фалшив етикет „Алфатар”. За голямо съжаление сме засичали такива случай при продажба на продуктите ни в не добре проверени магазини.

 

3. В нашите магазини клиентът получава учтиво и приветливо обслужване, което е част от цялостното ни отношение към нашите клиенти, основаващо се на открито отношение, честност и уважение към клиентите. Ние много държим клиентите ни да бъдат посрещани учтиво и приветливо в магазините ни и в случай, че клиент се натъкне на различно отношение, бихме се радвали ако незабавно сигнализира на този сайт (бутона за обратна връзка) за да можем да вземем необходимите мерки това да не се повтаря със същия или с други клиенти.

 

4.  Дистрибутирайки чрез собствени магазини, ние избягваме оскъпяването на нашите продукти, което би се получило ако се дистрибутират по обичайния начин – от мандрата стоката се купува от търговец на едро (борса), който слага съответната надценка и я продава на търговец на дребно (магазин), който също слага надценка и я продава на крайният клиент. В нашите магазини надценката на стоката е минимална – колкото да може магазинът да се самоиздържа. По този начин клиентът получава първокласна стока на възможно най-добра цена.

 

5.  Стоката достига до клиента по възможно най – бързият начин, прясното и киселото мляко веднага след пакетиране и охлаждане се транспортират с наш хладилен транспорт до нашите магазини без да престояват по складове на едро, дистрибутори и т.н.

Грижа за продуктите „Алфатар” след закупуване и транспортиране до дома:

 

Нашите продукти са изцяло натурални, не са стабилизирани с консерванти и стабилизатори и поради това са много чувствителни както към температурите при които се съхраняват, така и към механични въздействия, за да пристигнат закупените от Вас продукти „Алфатар” в дома ви в най-добър вид, моля:

 

    • Избягвайте продължителния престой на температури над 6˚ С
    • Дръжте кофичките с кисело мляко прави и избягвайте силно тръскане и удари в други предмети

 

Продуктите ни са особено подходящи за малки деца, хора с алергии и здравословни проблеми, хора които държат да се хранят здравословно и са избрали природосъобразния начин на живот.

ПРОДУКТИ

продължи

«

ЗЕМЯТА

Есента след прибиране на едногодишните култури почвата се наторява с оборската тор събрана от фермата през годината, а след това се оре или се обработва с дискова брана в зависимост от предшестващата култура – това са най-трудните и енергоемки мероприятия по обработка на почвата.

 

След това на полетата където ще се сеят есенни култури (пшеница, ечемик) почвата се подготвя за есенна сеитба чрез слята обработка с култиватор 2 пъти.

 

Така подготвените полета се засяват с есенни култури. През пролетта полетата предвидени за сеитба на пролетни култури (люцерна, царевица, слънчоглед) се подготвят за пролетна сеитба чрез слята обработка с култиватор 2 пъти, а за площите с люцерна 3-4 пъти.

 

Така подготвените полета се засяват с пролетни култури. В началото на месец Май обикновенно е първият откос на люцерната. След окосяване люцерната се изчаква да изсъхне на полето, балира се и се извозва до складовете на кравефермата. В зависимост от метеорологичните условия през годината люцерната се коси и прибира 3-4 пъти.

 

Пролетните култури се окопават и загърлят с окопен култиватор. Тази обработка се повтаря 2-3 пъти. В началото на месец Юли се прибира реколтата от ечемик, а след това и пшеница.

ФУРАЖЪТ

След жътва сламата останала на полето се балира и извозва до складовете на кравефермата.

 

През месец Август се приготвя царевичния силаж, който е една от основните храни в дажбата на кравите. Приготвянето му е много трудоемък и невралгичен процес – трябва да се извърши в максимално кратък срок за да се прибере царевицата в точно определен момент на млечно-восъчна зрялост и за да бъдат оптимални процесите на ферментация в силажната яма. Работи се денонощно.

ЖИВОТНИТЕ

Животните в кравефермата са около 350 на брой и нашият стремеж е към постоянно увеличение на поголовието за да можем да посрещаме нарастващия интерес от страна на клиентите към млечните продукти с марката „Алфатар”.

 

Кравите в кравефермата се отглеждат свободно-боксово, т.е. не се връзват а се разхождат свободно в двора, хранителните пътеки и спалните помещения. Във всички помещения е осигурена адекватна вентилация и почистване за поддържане на санитарно хигиенните условия на най-високо ниво.

 

Изхранването се осигурява от собствени площи с люцерна, царевица и пшеница. Храната се раздава на кравите във вид на пълнодажбена смес, т.е. всички съставки се смесват в специален миксер вагон, който теглен от трактор минава пред яслите и раздава храната.

ДОЕНЕ

Доенето на кравите се извършва в доилна зала 2х8, т.е за един цикъл около 10 минути се издояват 16 крави. В доилната зала има условия за доене при най-високи нива на хигиена – вимето на всяка крава се измива с топъл душ и се подсушава с еднократна хартиена кърпа преди поставяне на доилния апарат. От доилния апарат млякото постъпва в хладилния танк по затворени тръби без да има контакт с въздуха от където би могло да се замърси с прах и микроорганизми.

ТЕЛЕТА

Всички женски телета родени в кравефермата се отглеждат и подготвят за дойни крави с цел подмяна на отпадащите възрастни или заболели животни и увеличаване на поголовието.

 

 След раждането телетата се настаняват в отделни къщички, там прекарват първите два месеца от живота си. После се прехвърлят  в групови лагери, където могат да се движат на воля, а след навършване на 14-15 месеца и достигане на тегло от 350 кг се прехвърлят в групите на юниците и се осеменяват. След успешно осеменяване следва 9 месеца бременност и отелване, отелените юници се прехвърлят в групата на дойните крави.

МАГАЗИНИ

ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ

СОФИЯ

ВАРНА

Ж-к Иван Вазов (пазар Ив.Вазов) ул.Краище 37

Пазар “Чаталджа”

Ж-к Красно Село ул.Хубча 7

Колхозен пазар

Бул. Христо Ботев 31

Пазар на жк. “Чайка” (павилион №8)

ул. "Роза" No. 29

ул. " Хаджи Димитър" No. 34

ДРУГИ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАЩИ ПРОДУКТИ "АЛФАТАР"

Бакалия "Вересия"

"От Фермата"

"Вкусното Магазинче"

"Де ла Тера -Тарас"

млекарници "Лесидрен"

 

 

магазини ”My Market”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магазин „Симона”

магазин „Ралица”

магазин „Веста”

 

магази хранителни стоки

магазин „За приятели”

„Храна за дома Яво”

магазин „Алма”

магазин „Стоянови" 97

магазин хранителни стоки

 

гр. София, ул. "Гео Милев" 49

гр. София, "Деян Белишки" 46

гр. София, "Младост" 1А, бл. 550

гр. София, "Шевченко" 5а, к-л Изток

гр. София, Пл. "Журналист" ул Хр. "Смирненски" 40

гр. София, бул. "Мадрид" 4

гр. София, "Млафост" 1а, бл 504

гр. Варна, ул. "Студентска" 7

гр. Варна, ул. "Владимир Висоцки" 4-6 /Евросити/

гр. Варна, ул. "Сан Стефано" 10

гр. Варна, ул. "Сан Стефано" 16

гр. Варна,  ул. "Македония" 25

гр. Варна, ж.к. "Младост", площад "Гюрла

гр. Варна, ул. ген. "Киселов" 7

гр. Варна, ул. "Роза" 9

гр. Варна,  бул. "Цар Освободител" 33

гр. Варна,  ул. "Български орел" 2

гр. Варна,  ул. "Петко Тодоров" 58

гр. Варна, ул. "Михаил Колони" 17

/шишкова градинка/

гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Цар Борис" 1

гр. Варна, жк. "Младост", до бл.104

гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Горна Студена" 12

гр. Варна, ж.к. "Възраждане", ул. "Здравко Чакъров" 9, ТК „ Веста”

гр. Варна, ж.к. "Възраждане", ул. "Петър Алипиев" 11

гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" 12

гр. Варна, ул. "Райко Жинзифов" 26

гр. Варна, ул. "Русе" 25

гр. Варна, ул. "Петър Берон" 13

гр. Варна, кв. "Левски", ул. "Мир" 6А

гр. Варна, бул. "Васил Левски" 33

гр. Варна, базар "Левски" т.о.49

 

продължи

«

КОНТАКТИ

Телефони:

0888 62 36 47

0877 66 20 36

0878 68 20 36

management@alfatar-milk.com

© 2016 alfatar-milk.com